CYNTHIA CELESTIA BUNKER
December 12, 1861 to ______________


GEORGE WASHINGTON LEE
________________ to ______________